Menu Filter

Horticultural Experience Centre

Horticultural Experience Centre

Violierenweg 3, 2665 MV Bleiswijk

Contactpersoon: GreenQ
Email: info@greenq.nl
Website: www.greenq.nl

Samenwerking

Het Horticultural Experience Centre is de praktijkleervoorziening van het samenwerkingsverband met Lentiz onderwijsgroep, Edudelta Onderwijsgroep, Hogeschool Inholland Delft, Melanchthon Business School, Stichting CropEye en GreenQ om studenten en internationale trainees het vak van teler in de praktijk te leren. Deze praktijkleeractiviteit, zal de opleidingen aanzienlijk versterken. Studenten kunnen leren door echt zelf te telen, naast hun praktijk – en theorielessen. Het opleiden van de toekomstige teler staat centraal.

GreenQ en Stichting CropEye spelen, als partners in het samenwerkingsverband, ook een activerende en begeleidende rol. Gelijktijdig zet GreenQ vanuit haar expertise een begeleidende expert in.

Een van de doelstellingen is een “omgekeerde” stage/BPV te laten plaatsvinden. De leerling gaat niet (meer) naar het stage/BPV bedrijf, maar het bedrijfsleven wordt betrokken bij de teeltprocessen die de leerlingen binnen het Horticultural Experience Centre uitvoeren.

Voor studenten van vmbo, mbo en hbo betekent dit dat ieder op z’n eigen niveau uitgedaagd wordt, verantwoordelijkheid draagt voor het (in groepen) zelfstandig runnen van een teelt in een studiekas.

Studenten

Honderden studenten van het vmbo, mbo en hbo krijgen de komende jaren de mogelijkheid om een eigen teelt te bedenken, te plannen en op te zetten.

Honderden studenten dragen de verantwoordelijkheid over hun teelt, gedurende een periode van 8-12 weken. Alle technische facetten geven een krachtige praktijkgerichte ervaring die de jongeren heel speci­ek voorbereiden op hun werk in de glastuinbouw.

Opgeleid voor de internationale markt

Het is van groot belang dat de studiekassen gesitueerd zijn in het kassencomplex (GreenQ Improvement Centre) waarin ondernemers, onderzoekers, overheden, toeleveranciers en voorlichters samenkomen en experimentele en/of innovatieve teelten en teelttechnieken in gang zetten. Als gevolg van de internationale positie van GreenQ worden de studenten en cursisten van de participerende scholen opgeleid in een internationale setting.

De 10 studiekassen (10 van 150 m2 en twee gemeenschappelijke ruimtes) vormen het Horticultural Experience Centre (2000 m2) dat weer onderdeel uitmaakt van een groter geheel, namelijk het Improvement Centre van GreenQ (totaal 11.000 m2). Iedere kas is apart stuurbaar (klimaat, water, etc.) Doormiddel van moderne communicatietechnieken is de teelt door de studenten 24/7 te monitoren.