Menu Filter

IDC Bollen & Vaste planten

IDC Bollen & Vaste planten

Prof. van Slogterenweg 2 2161 DW Lisse

Contactpersoon: Barry Looman (Wageningen UR Glastuinbouw)
Email: b.looman@wur.nl
Website: www.wageningur.nl

EU-1 GHC-3
Wageningen UR logo

Organisatie

Het IDC Bollen & Vaste planten is gehuisvest bij Praktijk Onderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lisse. Het IDC biedt een dynamische omgeving waarin ondernemers en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van nieuwe technologieën en innovatieve methoden.

Het IDC helpt ondernemers in de Bollen- en Vaste Plantensector innovaties te realiseren. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector.

Negen organisaties bundelen de krachten om samen een brug te slaan naar of tussen ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouwsector. Zij bieden de ondernemers ondersteuning bij kun kennis- en innovatievragen. Dit zal zowel vraag- als aanbod gestuurd plaats vinden.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Kansen signaleren en kennis uitwisselen;
  • Ondersteuning bieden bij het uitwerken van kansen;
  • Demonstreren van nieuwe technologieën en innovatieve methoden;
  • Creëren van een doorbraak in projecten en communicatie.

Bekijk ook hier de folder van IDC Bollen & Vaste planten.