Menu Filter

IDC Digitaal Telen

IDC Digitaal Telen

Violierenweg 3, 2665 MV Bleiswijk

Contactpersoon: Wim van der Ende (GreenQ) E-mail: wim@greenq.nl

EU-1 GHC-3
GreenQ

Altijd zicht op uw teelt Het IDC Digitaal telen gaat telers helpen om afstanden te overbruggen. Teeltlocaties liggen steeds vaker verder uit elkaar en ondernemers en telers zijn niet meer altijd continu op het bedrijf om hun teelt te monitoren. Schaalvergroting en investeerders van buiten de sector maken het nodig de risico’s goed in beeld te brengen. Risicobeheersing is bij grote investeringen van levensbelang. Met bestaande technieken en sensortechnologieën, in combinatie met waarnemingen en handmatige registraties, wordt onderzocht met welke methodiek bovenstaande doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het IDC Digitaal telen draagt bij aan innovaties in de tuinbouw door inzicht te verschaffen in de aanwezige beschikbare technieken en de benodigde technieken die kunnen bijdragen aan het complementeren van de methodiek van het telen op afstand. Het IDC Digitaal telen is ingericht met een praktijkconforme teelt in een praktijk afdeling van het Improvement Centre die wordt gemonitord. Daarnaast is er een Control Room ingericht, gevestigd in het Horti House, waar de teeltdata uit de praktijk afdeling verzameld wordt en op basis van de data wordt de teelt in de praktijk afdeling gemonitord en gestuurd.

Uw teelt vanuit de controlroom In het Improvement Centre is een kasafdeling ingericht met sensortechnieken en camera’s om de tomatenteelt te monitoren. Deze teelt geldt ook als referentie voor de paprika en komkommerteelt. In de Control Room wordt de teeltdata, afkomstig uit de klimaatcomputer, van de sensor- signalen en de camerabeelden verzameld. Op basis van deze gegevens worden er teeltmaatregelen vastgesteld. digitaal-telen-1 Kennis uitwisselen Vanuit het IDC Digitaal telen worden kennisarena’s, masterclasses en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Zo worden ondernemers, studenten, adviseurs en onderzoekers op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. digitaal-telen-2
Demonsteren Nieuwe ontwikkelingen, zoals het telen op afstand, gaan pas leven als je in de praktijk kunt zien en ervaren hoe het werkt. Ondernemers zijn op zoek naar informatie en referenties over dashboarden, sensor- technieken en camera´s. Het IDC Digitaal telen vervult een belangrijke functie op het gebied van de demonstratie van deze technieken. Daarom worden er “kijkdagen” en tuinders cafés georganiseerd, zodat de ontwikkelingen op de voet gevolgd kunnen worden. digitaal-telen-3 digitaal-telen-4
Deze tekst is ook in het Engels beschikbaar, bekijk deze hier.