Menu Filter

IDC Robotica

IDC Robotica

Zwethlaan 52, 2675 LB Honselersdijk

Contactpersoon: Peet van Adrichem (Demokwekerij Westland)
E-mail: info@demokwekerij.nl

EU-1 GHC-3
Demokwekerij

Het IDC Robotica is een platform voor de glastuinbouw waar het initiëren, organiseren, stimuleren, ontwikkelen en faciliteren van robotica innovaties centraal staat.

Glastuinbouwondernemers, technische bedrijven, onderzoek en onderwijsinstellingen werken samen aan nieuwe robotica kennis en technieken voor in de glastuinbouw, welke bij implementatie moeten leiden tot arbeidsverlichting, -efficiëntie, -effectiviteit en/of kostenverlaging in de kwekerij.

De komende jaren gaan Demokwekerij Westland, TNO en TU Delft als initiatiefnemers van dit IDC daarom aan de slag met: demonstreren van technieken, uitdagen van ondernemers, uitvoeren van ontwikkeltrajecten en creëren van doorbraakinnovaties.

Hiermee ondersteunen zij de Nederlandse glastuinbouw in een ‘veranderende’ wereld waarin technische verbeteringen, schaalvergroting arbeidsefficiëntie en internationalisatie continu belangrijke kenmerken zijn.

Heeft u vragen, ideeën of suggesties?
Kunnen wij iets voor u betekenen?
Of kunt u iets bijdragen aan het IDC robotica?
Neem dan contact op!

info@demokwekerij.nl of 0174-385600