Menu Filter

IDC Water

IDC Water

Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk

Contactpersoon: Eric Poot
E-mail: eric.poot@wur.nl

EU-1 GHC-3
Wageningen UR logo

In het IDC Water staan oplossingen voor water-gerelateerde vraagstukken in de glastuinbouw centraal. Wageningen UR Glastuinbouw test en demonstreert daarbij in nauwe samenwerking met technologieleveranciers en andere belanghebbenden oplossingen voor een duurzame, water-emissieloze glastuinbouw.

In het IDC Water staan oplossingen voor water-gerelateerde vraagstukken in de glastuinbouw centraal. Wageningen UR Glastuinbouw test en demonstreert daarbij in nauwe samenwerking met technologieleveranciers en andere belanghebbenden oplossingen voor een duurzame, water-emissieloze glastuinbouw.

Doel

Het doel is om nieuwe kennis en technieken een stap verder naar praktijktoepassing te krijgen. Goed en schoon water is voor de glastuinbouwsector van levensbelang. Gewassen hebben kwalitatief goed water nodig om te groeien. (Her)gebruik van water is niet altijd mogelijk vanwege bepaalde stoffen. In het IDC Water worden waterzuiveringstechnieken getest op effectiviteit en toepasbaarheid. Ook worden innovatieve duurzame teeltconcepten getest en gedemonstreerd. De uitgangspunten daarbij zijn optimaal gebruik van water en meststoffen en een nul-emissie.