Menu Filter

Wageningen UR To explore the potential of nature to improve the quality of life

Wageningen UR

Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk

Contactpersoon: Sjaak Bakker (directeur)
Website: www.wageningenur.nl

Organisatie

Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO.

Wageningen aanpak

De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerdeonderzoeksinstituten en Wageningen University in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.

De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen UR wordt bevestigd door de prominente positie die wij innemen in de internationale rankings en citatie-indexen.

Het domein van Wageningen UR bestaat uit drie samenhangende kerngebieden: