Menu Filter
Filter Listings
Finish Filtering
 • Contactpersoon: Barry Looman (Wageningen UR Glastuinbouw) Email: b.looman@wur.nl Website: www.wageningur.nl Organisatie Het IDC Bollen & Vaste planten is gehuisvest bij Praktijk Onderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lisse. Het IDC biedt een dynamische omgeving waarin ondernemers en andere belanghebbenden kennis kun [...]

  View more
 • Contactpersoon: Eric Poot Email: eric.poot@wur.nl Website: www.wageningenur.nl Om de mogelijkheden voor LED toepassing in de tuinbouw nog beter te kunnen onderzoeken en te demonstreren, hebben Wageningen UR Glastuinbouw en Philips Lighting B.V. de handen ineen geslagen. Het IDC LED is een faciliteit waarin gezamenlijk [...]

  View more
 • Contactpersoon: Wim van der Ende (GreenQ) E-mail: wim@greenq.nl Altijd zicht op uw teelt Het IDC Digitaal telen gaat telers helpen om afstanden te overbruggen. Teeltlocaties liggen steeds vaker verder uit elkaar en ondernemers en telers zijn niet meer altijd continu op het bedrijf om hun teelt te monitoren. Schaalvergroting e [...]

  View more
 • Contactpersoon: Eric Poot E-mail: eric.poot@wur.nl In het IDC Water staan oplossingen voor water-gerelateerde vraagstukken in de glastuinbouw centraal. Wageningen UR Glastuinbouw test en demonstreert daarbij in nauwe samenwerking met technologieleveranciers en andere belanghebbenden oplossingen voor een duurzame, water [...]

  View more
 • Contactpersoon: Eric Poot (Wageningen UR Glastuinbouw) E-mail: eric.poot@wur.nl In het IDC Energie wordt gewerkt aan oplossingen voor energiezuinige kassen voor de glastuinbouw. Wageningen UR Glastuinbouw test en demonstreert daarbij in nauwe samenwerking met de toeleverende industrie, telers en andere partijen, oploss [...]

  View more
 • Contactpersoon: Eric Poot (Wageningen UR Glastuinbouw) E-mail: eric.poot@wur.nl IDC Smaak is een platform voor innovatie in smaak en gezondheid van groenten en fruit. Dit platform wordt getrokken vanuit het Smaakteam Bleiswijk van Wageningen UR Glastuinbouw. Smaakteam Bleiswijk is een BtB dienstverlener in smaakonderzo [...]

  View more
 • Contactpersoon: Peet van Adrichem (Demokwekerij Westland) E-mail: info@demokwekerij.nl Het IDC Robotica is een platform voor de glastuinbouw waar het initiëren, organiseren, stimuleren, ontwikkelen en faciliteren van robotica innovaties centraal staat. Glastuinbouwondernemers, technische bedrijven, onderzoek en ond [...]

  View more